PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

English (UK)Polski
Monday, 01 July 2013 06:59

Facebook Mobile App - 100 million downloads

 

Facebook annouced that their mobile application has been downloaded over 100 million times right now. Facebook mobile application has the same functionality as web application. In the end of March Facebook had over 751 million users connected by mobile devices.

 

Read 4481 times