PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

English (UK)Polski

 

 

Firma Danmar Computers powstała 1 maja 2000 roku jako firma informatyczna. Głównym celem naszej działalności były i w dalszym ciągu są szkolenia oraz wdrożenia informatyczne. Jednak w miarę upływu lat, zakres usług świadczonych przez Danmar Computers był systematycznie rozszerzany.

W roku 2001 rozpoczęliśmy współpracę z PTEA Wszechnica w Krośnie przy realizacji ministerialnych projektów, w ramach których szkolimy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Od tamtej pory prowadzimy wszystkie typy szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli.

go-szkolenia

W roku 2003 uzyskaliśmy autoryzację jako centrum egzaminacyjne Pearson VUE, służącą do przeprowadzania międzynarodowych testów czołowych producentów oprogramowania. Największym zainteresowaniem cieszą się egzaminy firmy CISCO.

W roku 2004 weszliśmy na ścieżkę realizacji europejskich projektów edukacyjnych, wdrażając i testując innowacyjne pomysły mające na celu usprawnienie edukacji, a także pracę na rzecz poprawy dostępu grup defaworyzowanych do systemu edukacji. Działania obejmują badania rynku usług szkoleniowych, badania sytuacji grup docelowych (osób niepełnosprawnych, imigrantów, osób bezrobotnych), tworzenie produktów projektowych oraz upowszechnianie informacji poprzez szeroko zakrojone akcje promocyjne. W wielu projektach uczestniczylismy jako partnerzy, a od roku 2006 jesteśmy koordynatorem projektu Transferu Innowacji kierującym grupą 8 partnerów z różnych krajów.

Od roku 2005 uczestniczymy w programach strukturalnych, w ramach których oferujemy szkolenia informatyczne dla szerokich grup uczestników - zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Wszystkie projekty zawierają analizy potrzeb uczestników mające na celu dopasowanie poziomu ich wiedzy do stopnia zaawansowania szkolenia.

Rok 2007 zaowocował uczestnictwem naszej firmy w międzynarodowym konsorcjum CONCORDE z siedzibą w Brukseli, którego celem jest praca na rzecz społeczeństwa europejskiego jako społeczeństwa opartego na wiedzy. Czlonkowie konsorcjum spotykają się co cztery miesiące weryfikując i ustalając plan działań.

 

23082d7b-6e27-44b5-cad3-9837a3269a3d