PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

English (UK)Polski

Projekt pn. Rozwój eksportu technologii e-learningowych obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych na rynek brytyjski w firmie DANMAR COMPUTERS jest finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu. Celem projektu jest umożliwienie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynek brytyjski w zakresie oferowanego produktu.

237800 mob5 2

W ramach realizacji projektu przewidziano m.in.: doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, które pozwoli zoptymalizować zaangażowanie środków finansowych do realizacji przedsięwzięcia; doradztwo w zakresie wyszukiwania i doboru Partnerów na rynkach docelowych, z którymi firma może nawiązać kontakty handlowe; opracowanie strony internetowej projektu informującej o ofercie oraz szereg działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu upowszechnienie projektu w kraju i za granicą. Głównym rezultatem projektu będzie wzrost wartości przychodów pochodzących z międzynarodowej wymiany gospodarczej oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem. Całość działań zrealizowana zostanie do końca 2013 r. Wartość dofinansowania projektu wynosi 23 044 CHF.

Harmonogram:
Etap I - 02.01.2013 - 30.06.2013
Etap II - 01.07.2013 - 31.12.2013

Więcej informacji na stronach:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com