PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

English (UK)Polski
czwartek, 28 luty 2013 14:42

SMILE - Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment

SMILE jest projektem stworzonym na Uniwersytecie Stanford, którego założeniem jest zmiana charakteru środowisk nauczania z tradycyjnych na bardziej nowoczesne, wspierane przez urządzenia mobilne. Projekt powstał w 2011 roku, jednak od tego czasu ciągle się rozwija. Uczniowie są zachęcani do wykorzystywania urządzęń mobilnych, do tworzenia pytań z ich pomocą i na odpowiadanie na nie. Dzięki takiemu podejściu, angażują się w proces nauczania.

Paul Kim, twórca projektu SMILE, udzielił ostatnio kilku rad, które mogą pomóc w przeniesieniu technologii m-learningowych do skali globalnej. Najbardziej istotne wskazówki zaprezentowane są poniżej:

  • wykorzystanie istniejących zasobów jest kluczowe, ponieważ możliwość dostarczania treści m-learningowych bazując na dostępnych elementach jest często czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o użyciu technologii m-learning,
  • dostosowanie treści do środowiska jest bardzo ważne, ponieważ ludzie nie są skłonni nauczać się czegoś, czego nie potrzebują,
  • dbanie o odpowiedni i pozytywny rozgłos zapewni, że kolejne osoby będą chciały skorzystać ze środowisk mobilnego nauczania.

Krótki opis projektu SMILE jest zaprezentowany poniżej (materiał w języku angielskim):

Więcej informacji o projekcie SMILE znajduje się na oficjalnej stronie pod adresem http://gse-it.stanford.edu/research/project/smile

Czytany 4315 razy