PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

English (UK)Polski
Review

Review (1)

niedziela, 23 czerwiec 2013 09:06

76% młodych ludzi korzysta ze smatfonów

Według badań przeprowadzonych przez According to Telefonica Global Millenial Survey, 76% młodych ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej uważa, że Internet jest wiarygodnym źródłem informacji. To więcej niż w przypadku telewizji (33%) i prasy (12%). We wszystkich 27 badanych krajach, 76% młodych ludzi używa smartfonów. W Europie Zachodniej jest to 76%, a w Środkowo-Wschodniej 60%. Badania zostały przeprowadzone na 12 tysiącach respondentów w wieku od 18 do 30 lat, pochodzących z 27 krajów.